Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2014-12-03

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową – tryb uproszczony

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową – tryb uproszczony
Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej. Procedura przekształcenia jest czasochłonna i w wysokim stopniu sformalizowana. Jednakże Kodeks spółek handlowych przewiduje uproszczenie procedury przekształceniowej m.in. w przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, w spółkę kapitałową.

2014-11-07

Sprzedaż nieruchomości bez podatku

Sprzedaż nieruchomości bez podatku
Z uzasadnienia: Zwolnienie z tytułu dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego jest – jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych – zwolnieniem z mocy prawa i przysługuje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organów podatkowych, jeżeli spełni on określone przepisami warunki.

Zgłoszenia NIP przez internet złożą też podmioty z reprezentacją wieloosobową

Zgłoszenia NIP przez internet złożą też podmioty z reprezentacją wieloosobową
Z drogi elektronicznej przy przesyłaniu zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP będą mogły korzystać również podmioty, w których występuje reprezentacja wieloosobowa – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 grudnia 2014 r.

2014-11-01

Doing Business 2015 - Polska na 87. miejscu w rankingu podatkowym

Doing Business 2015 - Polska na 87. miejscu w rankingu podatkowym
Spełnienie procedur związanych z płaceniem podatków zajmuje w Polsce przeciętnie aż 280 godzin w skali roku – wynika z najnowszej edycji raportu pn. „Doing Business”, publikowanego corocznie przez Bank Światowy. W kategorii „płacenie podatków” Polska spadła z 81. na 87. miejsce.

2014-10-22

Prawo zamówień publicznych – weszła w życie ważna nowela

Prawo zamówień publicznych – weszła w życie ważna nowela
W ostatni piątek w życie weszła kolejna w tym roku nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Cena nabycia nie ma być już wyłącznym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów. Nowela dotyczy też kwestii podatkowych – dopuszczalne będą negocjacje ws. zmiany wynagrodzenia w przypadku m.in. zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT).

2014-10-08

Moment rozliczenia faktury korygującej w podatku dochodowym

Moment rozliczenia faktury korygującej w podatku dochodowym
Z uzasadnienia: Bez względu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego, czy też kosztu pośredniego, wystawiona faktura korygująca nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Dlatego też zwroty towarów (ewentualnie zmniejszenia należności) potwierdzone fakturami korygującymi powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów w okresie sprawozdawczym (miesiącu), w którym koszty te zostały pierwotnie potrącone.

2014-10-01

Więcej praw dla pokrzywdzonych w razie umorzenia

Więcej praw dla pokrzywdzonych w razie umorzenia

Uprawnienia pokrzywdzonego muszą być realne, a nie iluzoryczne. Dlatego niezapewnienie mu możliwości udziału w posiedzeniach sądu, na których dochodzi do umorzenia postępowania przed rozprawą, narusza prawo do sądu. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny, przesądzając, że art. 339 par. 5 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 54 par. 1 k.p.k. jest niezgodny z konstytucją. Stwierdził, że dzisiejsza regulacja narusza zasadę sprawiedliwości procesowej. Podzielił w ten sposób pogląd rzecznika praw obywatelskich oraz prokuratora generalnego wyrażony w ich stanowiskach dotyczących sprawy.