Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 605 396 942

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2017-06-14

Split payment, czyli rewolucja w VAT coraz bliżej

Split payment, czyli rewolucja w VAT coraz bliżej
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o VAT. Główny cel zmian to wprowadzenie tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Po wejściu w życie nowych przepisów kontrahentowi będzie się płacić tylko kwotę netto z faktury, VAT pójdzie zaś na specjalne, osobne konto. 

vat

2017-05-26

Program Płatnik - informacje ZUS o nowych metrykach 107 i 108 oraz o problemie z Windows XP

Program Płatnik - informacje ZUS o nowych metrykach 107 i 108 oraz o problemie z Windows XP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 24 maja 2017 r. w programie Płatnik wdrożono nowe metryki 107 i 108. Natomiast drugi dzisiejszy komunikat ZUS dotyczy braku możliwości elektronicznego wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych z Płatnika zainstalowanego na komputerze z systemem Windows XP.

2017-05-22

Odnawianie zabytków bez VAT

Odnawianie zabytków bez VAT

Restauracja i konserwacja dzieł sztuki z zakresu malarstwa i rzeźby jest działalnością twórczą o charakterze indywidualnym – potwierdził NSA, który orzekł, że odtworzeniowy charakter tych prac nie może być podstawą do odmowy zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

vat

2017-05-17

NSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne

NSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
Z uzasadnienia: Osoba ponosząca wydatki na przewóz na zabiegi nie ma obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających w sposób bezpośredni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodnić i uprawdopodobnić cel przejazdów własnym samochodem osobowym, co może uczynić w sposób najbardziej dla siebie dogodny, np. poprzez przedłożenie karty zabiegowej, skierowania lekarskiego, zaświadczenia o uczestnictwie w zabiegach itp.

2017-05-10

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji
Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

WSA. Utracona kaucja gwarancyjna w kosztach podatkowych

WSA. Utracona kaucja gwarancyjna w kosztach podatkowych
Z uzasadnienia: Jeżeli skarżącej spółce nie można zarzucić braku staranności w jej działaniu oraz dopełniono wszelkich aktów staranności w dochodzeniu wierzytelności z tytułu udzielonej kaucji gwarancyjnej, to zachodzi możliwość ujęcia powstałej w tych okolicznościach straty w kosztach uzyskania przychodów jako kosztu poniesionego w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

2017-04-24

Sprzedaż za 1 grosz. Skutki w rozliczeniach VAT

Sprzedaż za 1 grosz. Skutki w rozliczeniach VAT
Przedsiębiorcy w ramach akcji promocyjnych dość często do sprzedawanych towarów dokładają różnego rodzaju produkty za symboliczną cenę jednego grosza. Zobaczmy, jakie skutki w VAT ma taka sprzedaż i czy sprzedawca może odliczyć VAT od zakupu towarów, które później sprzeda za tak niską cenę.

vat