Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2014-08-06

Deregulacja obsługi podatkowej i rachunkowej wchodzi w życie

Deregulacja obsługi podatkowej i rachunkowej wchodzi w życie

Certyfikat księgowy będzie jeszcze jakiś czas wydawany, ale nie będzie niezbędny do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Konieczne będzie jednak w takim przypadku wykupienie polisy OC. Łatwiej będzie zostać doradcą podatkowym i biegłym rewidentem.

2014-07-30

Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł

Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe.

Stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową

Stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową
Teza: Wyczerpująco przedstawiony (zaistniały bądź przewidywany) stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.), to taki, na podstawie którego można w sposób pewny i nieuzasadniający żadnych przedmiotowych wątpliwości udzielić informacji w zakresie możliwości stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w razie potrzeby dokonując także operatywnej wykładni adekwatnych do niego przepisów.

2014-06-13

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych do zmiany

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych do zmiany
Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowela zakłada powrót do skróconego czasu pracy niepełnosprawnych. Ich czas pracy nie ma przekraczać 7 godzin w ciągu doby oraz 35 w skali tygodnia.

2014-05-16

Zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych od 15 maja 2014 r.

Zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych od 15 maja 2014 r.
Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w kwocie 520 zł będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Nowe przepisy wchodzą w życie 15 maja 2014 r.

2014-04-25

Organ podatkowy musi dać szansę na odzyskanie samodzielności finansowej

Organ podatkowy musi dać szansę na odzyskanie samodzielności finansowej

Urząd skarbowy powinien rozważyć umorzenie zaległości podatkowych, jeśli ich spłacenie miałoby spowodować objęcie dłużnika pomocą społeczną. W takiej sytuacji interes publiczny może przeważać nad fiskalnym – orzekł NSA

2014-03-07

Stopy procentowe bez zmian. RPP nie boi się presji inflacyjnej

Stopy procentowe bez zmian. RPP nie boi się presji inflacyjnej
Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej potwierdziła prowadzoną od kilku miesięcy politykę – w efekcie poszczególne stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Z najnowszej projekcji inflacji i PKB wynika, że trendy gospodarcze są raczej stabilne, a Polsce nie grozi presja inflacyjna.