Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 605 396 942

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2017-12-08

Finansowy bat (nie tylko) na czyścicieli kamienic. Komisja dostanie nowe uprawnienia

Finansowy bat (nie tylko) na czyścicieli kamienic. Komisja dostanie nowe uprawnienia
Nawet milion złotych kary będzie mogła nakładać komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji na osoby działające „sprzecznie z interesem społecznym". I sama oceni, co to oznacza. Ustawa, nad którą pracuje Sejm, będzie działać wstecz.

Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (5) - karta podatkowa

Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (5) - karta podatkowa
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący tylko określone rodzaje działalności usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie w Polsce. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określają dodatkowo szczegółowo zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności.

Podatki 2018: Zniesienie obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu PKPiR czy ewidencji przychodów

Podatki 2018: Zniesienie obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu PKPiR czy ewidencji przychodów
Od 1 stycznia przyszłego roku podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będzie miał obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu tej księgi w roku podatkowym. Podatnik nie będzie również musiał zawiadamiać o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie PKPiR, czy też ewidencji przychodów - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem.

2017-12-06

Podatki 2018: Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT

Podatki 2018: Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT
Od 2018 r. podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

pit

2017-12-01

Spór o kontynuowanie ulgi mieszkaniowej przez spadkobierców pozostał

Spór o kontynuowanie ulgi mieszkaniowej przez spadkobierców pozostał

Syn, którego ojciec sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia z zamiarem przeznaczenia pieniędzy na cel mieszkaniowy, ale przed śmiercią nie zdążył tego nawet zadeklarować, może zrealizować ulgę za niego.

Skutki sprzedaży ciągłej dla opodatkowania VAT

Skutki sprzedaży ciągłej dla opodatkowania VAT
Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) posługują się pojęciem „usługi świadczonej w sposób ciągły", nie zawierają jednak żadnej jego definicji. Ustawodawca pozostawił więc szerokie pole do interpretacji przez organy skarbowe i orzecznictwo.

vat

2017-11-29

Podatki 2018: Pakiet zmian w PIT i CIT

Podatki 2018: Pakiet zmian w PIT i CIT
Z początkiem 2018 r. wejdzie w życie tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Nowela została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2175). Zmianie ulegnie wiele przepisów, a ustawodawcy wskazują, że głównym celem jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

cit,pit