Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 694 295 549

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2016-03-09

PIT za 2015: Opodatkowanie dochodu niani

PIT za 2015: Opodatkowanie dochodu niani
Na podstawie umowy uaktywniającej niania sprawuje opiekęnad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia. Jest ona zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka.  Umowa uaktywniająca jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

pit

2016-03-04

Kodeks pracy 2016: Rząd przyjął projekt ws. pierwszej dniówki

Kodeks pracy 2016: Rząd przyjął projekt ws. pierwszej dniówki
Podstawowe ustalenia dotyczące zawarcia umowy o pracę będą musiały być potwierdzone na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który przyjął we wtorek rząd. Zmiany mają skutkować likwidacją tzw. syndromu pierwszej dniówki.

2016-02-26

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, której wystawca dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidło

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, której wystawca dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidło
Niesprawdzenie kontrahenta lub innych podmiotów biorących udział w łańcuchu transakcji, jest jednym z najczęstszych zarzutów organów podatkowych, stawianych przy kwestionowaniu prawa podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, której wystawca dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidłowości (więcej na temat odmowy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na blogu Autorki).

vat

Koszty uzyskania przychodów. Emisja obligacji

Koszty uzyskania przychodów. Emisja obligacji
W toku prowadzenia działalności gospodarczej od zawsze nieodzownym elementem towarzyszącym jest kapitał występujący pod zróżnicowaną postacią. Jednostki gospodarcze albo dysponują własnym źródłem kapitału, albo starają się pozyskać kapitał z zewnątrz. Jeszcze 10 lat temu głównym źródłem pozyskiwania kapitału były pożyczki, kredyty, leasing. Wraz z rozwojem świadomości gospodarczej firmy coraz częściej sięgają po nowoczesne formy pozyskiwania kapitału w postaci m.in. instrumentów finansowych. Jedną z dostępnych form instrumentów finansowych funkcjonujących na rynku kapitałowym jest emisja obligacji.

pit

2016-02-24

Sprzedaż nieruchomości: Fiskus konsekwentny wobec spadkobierców

Sprzedaż nieruchomości: Fiskus konsekwentny wobec spadkobierców

Dochód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku, jeżeli jest przeznaczony na własne cele mieszkalne, ale preferencja ta przysługuje tylko podatnikom, którzy wzięli kredyt hipoteczny, a nie tym, którzy przejęli dług wraz z odziedziczoną nieruchomością – orzekł WSA w Warszawie.

2016-02-22

Jak wykazywać błędy lat poprzednich w ewidencji księgowej i sprawozdawczej

Jak wykazywać błędy lat poprzednich w ewidencji księgowej i sprawozdawczej

Jeśli ujawniono ich skutki już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to księguje się je na zasadach ogólnych. Odnosi się je wtedy odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Nieistotne wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych

pit

2016-02-20

ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności

ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
Rozpoczynając omawianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące umowę zlecenia i prowadzące jednocześnie pozarolniczą działalność należy wyjaśnić, iż odnoszą się one do sytuacji, gdy umowa zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności, a jej przedmiot nie pokrywa się z przedmiotem tej działalności.