Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2016-02-12

Rewolucja w opodatkowaniu rolników: Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności przetworzonej w swoim gospodarstwie

Rewolucja w opodatkowaniu rolników: Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności przetworzonej w swoim gospodarstwie

Zasadą jest, że rolnicy nie płacą podatku dochodowego od działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej.

pit

Unikanie opodatkowania a pozorność czynności prawnej

Unikanie opodatkowania a pozorność czynności prawnej
Teza: 1. Przepis art. 199a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ma zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia istnienia w obrocie pozornej czynności prawnej, a nie czynności prawnej dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu podatkowego, nie mającej jednak cech czynności pozornej.

2016-01-15

Emerytury i renty 2016: Część świadczeniobiorców dostanie dodatek

Emerytury i renty 2016: Część świadczeniobiorców dostanie dodatek
Część emerytów i rencistów otrzyma w tym roku specjalny dodatek – wynika z projektu ustawy, który popierają w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa zakłada, że jednorazowe dodatki wyniosą od 50 do 400 zł. Na dodatkowe pieniądze liczyć mogą świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenia na poziomie do 2 tys. zł miesięcznie. 

Podatki 2016: ZPP przedstawia argumenty za podatkiem przychodowym

Podatki 2016: ZPP przedstawia argumenty za podatkiem przychodowym
Sprawa wprowadzenia nowego podatku od handlu detalicznego może być dobrą podstawą do rozmowy o przyszłości podatku dochodowego CIT - twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który opublikował raport pn. „Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki". Organizacja postuluje usunięcie CIT i zastąpienie go podatkiem przychodowym. 

cit

2016-01-05

Nowe zasady ordynacji podatkowej

Nowe zasady ordynacji podatkowej

Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatników, wyższe odsetki od zaległości podatkowych dla nierzetelnych podatników VAT, modyfikacja zasad dotyczących interpretacji podatkowych i pełnomocnictw – to jedne z najważniejszych zmian, które obowiązują od 1 stycznia.

vat

2016-01-04

Podatkowe skutki darowania znaku towarowego współmałżonkowi

Podatkowe skutki darowania znaku towarowego współmałżonkowi

TEZA: Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

2015-12-04

Stosowanie kas fiskalnych. Zasady obowiązujące w 2016 roku

Stosowanie kas fiskalnych. Zasady obowiązujące w 2016 roku

Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmuje co do zasady wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Stanowi o tym art. 111 ustawy o VAT. Jednak co ważne, ustawodawca przewidział zarówno szereg przedmiotowych jak i podmiotowych zwolnień z kasy fiskalnej, jak również grupy działalności, które bezwzględnie muszą ją posiadać.

vat