Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 605 396 942

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2017-08-07

Odpowiedzialność nabywcy za długi podatkowe VAT dostawcy

Odpowiedzialność nabywcy za długi podatkowe VAT dostawcy
Solidarna odpowiedzialność nabywców określonych towarów wprowadzona została do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) w październiku 2013 r. Towary wobec, których ma zastosowanie wymienione zostały w załączniku nr 13. Są to tzw. towary wrażliwe.

vat

2017-07-21

Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.

vat

2017-07-19

Organ wydający interpretację nie może zmieniać stanu faktycznego

Organ wydający interpretację nie może zmieniać stanu faktycznego
Z uzasadnienia: Podkreślić trzeba, że specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej polega między innymi na tym, że organ wydający taką interpretację może "poruszać się" tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, w granicach zadanego przez niego pytania oraz wyrażonej oceny prawnej (zajętego stanowiska).

2017-07-07

CIT: Szykują się zmiany dla największych firm. Najważniejsze założenia rządowego projektu

CIT: Szykują się zmiany dla największych firm. Najważniejsze założenia rządowego projektu

Jeśli posłowie przegłosują projekt, najwięksi rynkowi gracze zostaną poddani dodatkowej presji. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza regulacje, które zezwalają na publikację danych podatkowych największych podatników CIT.

cit

Zmiana statusu na podatnika VAT zwolnionego

Zmiana statusu na podatnika VAT zwolnionego
Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku lub zrezygnował z niego może ponownie z niego skorzystać, lecz nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym prawo to utracił lub z niego zrezygnował. Powrót do zwolnienia z VAT nie musi nastąpić od 1 stycznia danego roku podatkowego, zmiana może być dokonana w dowolnym jego momencie.

vat

2017-07-05

WSA. Moment powstania przychodu pracownika przy systemie kafeteryjnym

WSA. Moment powstania przychodu pracownika przy systemie kafeteryjnym
Z uzasadnienia: Przychód ze stosunku pracy powstanie w momencie otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie określonego świadczenia, czyli w momencie wymiany punktów na to świadczenie, co będzie skutkowało u pracodawcy obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy stosownie do zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy określonych w art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT.

pit

2017-06-14

Split payment, czyli rewolucja w VAT coraz bliżej

Split payment, czyli rewolucja w VAT coraz bliżej
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o VAT. Główny cel zmian to wprowadzenie tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Po wejściu w życie nowych przepisów kontrahentowi będzie się płacić tylko kwotę netto z faktury, VAT pójdzie zaś na specjalne, osobne konto. 

vat