Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2014-06-13

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych do zmiany

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych do zmiany
Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowela zakłada powrót do skróconego czasu pracy niepełnosprawnych. Ich czas pracy nie ma przekraczać 7 godzin w ciągu doby oraz 35 w skali tygodnia.

2014-05-16

Zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych od 15 maja 2014 r.

Zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych od 15 maja 2014 r.
Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w kwocie 520 zł będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Nowe przepisy wchodzą w życie 15 maja 2014 r.

2014-04-25

Organ podatkowy musi dać szansę na odzyskanie samodzielności finansowej

Organ podatkowy musi dać szansę na odzyskanie samodzielności finansowej

Urząd skarbowy powinien rozważyć umorzenie zaległości podatkowych, jeśli ich spłacenie miałoby spowodować objęcie dłużnika pomocą społeczną. W takiej sytuacji interes publiczny może przeważać nad fiskalnym – orzekł NSA

2014-03-07

Stopy procentowe bez zmian. RPP nie boi się presji inflacyjnej

Stopy procentowe bez zmian. RPP nie boi się presji inflacyjnej
Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej potwierdziła prowadzoną od kilku miesięcy politykę – w efekcie poszczególne stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Z najnowszej projekcji inflacji i PKB wynika, że trendy gospodarcze są raczej stabilne, a Polsce nie grozi presja inflacyjna.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.

2014-03-05

CIT: Korekta kosztów bezpośrednich po sporządzeniu sprawozdania finansowego

CIT: Korekta kosztów bezpośrednich po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Z uzasadnienia: Noty odnoszące się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego powinny być rozpoznawane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane było sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Jak są opodatkowane komórki lokatorskie i miejsca postojowe

Jak są opodatkowane komórki lokatorskie i miejsca postojowe

Podatek od nieruchomości oblicza wójt, burmistrz lub prezydent miasta i wskazuje w decyzji przesyłanej podatnikowi. Pod uwagę bierze powierzchnię wykazaną w informacji, którą musi złożyć każdy, kto kupił mieszkanie, garaż czy inną nieruchomość. Komórka lokatorska może być częścią składową mieszkania lub osobną nieruchomością.