Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2014-03-07

Stopy procentowe bez zmian. RPP nie boi się presji inflacyjnej

Stopy procentowe bez zmian. RPP nie boi się presji inflacyjnej
Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej potwierdziła prowadzoną od kilku miesięcy politykę – w efekcie poszczególne stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Z najnowszej projekcji inflacji i PKB wynika, że trendy gospodarcze są raczej stabilne, a Polsce nie grozi presja inflacyjna.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.

2014-03-05

CIT: Korekta kosztów bezpośrednich po sporządzeniu sprawozdania finansowego

CIT: Korekta kosztów bezpośrednich po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Z uzasadnienia: Noty odnoszące się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego powinny być rozpoznawane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane było sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Jak są opodatkowane komórki lokatorskie i miejsca postojowe

Jak są opodatkowane komórki lokatorskie i miejsca postojowe

Podatek od nieruchomości oblicza wójt, burmistrz lub prezydent miasta i wskazuje w decyzji przesyłanej podatnikowi. Pod uwagę bierze powierzchnię wykazaną w informacji, którą musi złożyć każdy, kto kupił mieszkanie, garaż czy inną nieruchomość. Komórka lokatorska może być częścią składową mieszkania lub osobną nieruchomością.

2014-02-03

Nabycie towaru od zagranicznego kontrahenta, a prawo do odliczenia podatku VAT

Nabycie towaru od zagranicznego kontrahenta, a prawo do odliczenia podatku VAT
Nabycie towaru od zagranicznego kontrahenta, a prawo do odliczenia podatku VAT Zgodnie z zasadą ogólną, sprzedaż jest opodatkowana przez stronę świadczącą usługę, czyli dostawcę towaru. Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły – na przykład sprzedaż złomu w transakcjach krajowych, import usług w transakcjach unijnych, albo wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT).

2014-01-07

Pełen odpis VAT dotyczy również samochodów używanych

Pełen odpis VAT dotyczy również samochodów używanych

Prawo do pełnego odpisu VAT od samochodów osobowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony daje homologacja N1. Przywilej może obejmować nie tylko auta z kratką, lecz dziesiątki innych osobówek spełniających wymogi określone dla aut służących do przewozu towarów. Czasem wystarczy dostosować samochód do warunków określonych przy homologacji, czyli np. zamontować kratkę lub zdemontować tylną kanapę, by nabyć prawo do pełnego odpisu VAT od kupowanego paliwa.

Amortyzacja kosztów prac rozwojowych

Amortyzacja kosztów prac rozwojowych
Należy podkreślić, że w przypadku wydatków dotyczących prac rozwojowych, podatnik ma wybór sposobu rozliczenia poniesionych wydatków a rozliczenie wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne jest tylko jednym ze sposobów. Bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT koszty prac rozwojowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów również w miesiącu, w którym zostały poniesione a także począwszy od tego miesiąca w częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy bądź też jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.