Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 605 396 942

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2017-10-11

Podatki 2017: Nowe rozporządzenia ws. cen transferowych

Podatki 2017: Nowe rozporządzenia ws. cen transferowych
W tym tygodniu weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące cen transferowych i informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy doprecyzowują, jakie informację powinny znajdować w dokumentacji, i są zgodne z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

cit,pit

Premie gwarancyjne dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych będą nadal wypłacane

Premie gwarancyjne dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych będą nadal wypłacane
Zagadnienia związane z realizacją praw przysługujących właścicielom książeczek mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23 października 1990 r., regulują przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

2017-10-02

Nabycie obligacji nie jest wydatkiem na cele kulturalne

Nabycie obligacji nie jest wydatkiem na cele kulturalne

Fundacja, której celem jest wspieranie produkcji filmów, nie skorzysta ze zwolnienia z podatku, gdy swój dochód przeznaczy na zakup obligacji, choćby wyemitowała je spółka zajmująca się produkcją filmową – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

2017-09-15

Sprzedaż nieruchomości - jak bezpiecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej

Sprzedaż nieruchomości - jak bezpiecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej
Odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie powoduje konieczność zapłaty podatku wg. stawki 19% dochodu, jeśli taki dochód wystąpi.

NSA: Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym nie może być zaliczona na poczet podatku od nieruchomości

NSA: Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym nie może być zaliczona na poczet podatku od nieruchomości
TEZA: Artykuł 76 § 1 w związku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego.

vat

2017-09-11

Podatki 2017: Szersze wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice

Podatki 2017: Szersze wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice
Poszkodowani w sierpniowych nawałnicach mogą liczyć na czasowe preferencje podatkowe. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, regulacje obejmować będą więcej gmin. Czas na złożenie zeznania podatkowego ws. zwolnienia z zapłaty podatku od otrzymanej darowizny wynosić ma 6 miesięcy.

2017-09-08

NSA. Budynek w budowie a podatek od nieruchomości

NSA. Budynek w budowie a podatek od nieruchomości
Z uzasadnienia: Rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie powoduje konieczność zapłacenia podatku, od początku następnego roku, ustalanego od całego budynku. Obowiązek ten dotyczy również części, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania. Nie ma znaczenia, z uwagi na obowiązek płacenia podatku, okoliczność, że w budynku trwają jeszcze wykończeniowe prace budowlane, że budynek nie został w całości oddany do użytkowania.