Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 694 295 549

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2016-08-24

Przesyłkę do urzędu najlepiej wysłać Pocztą Polską

Przesyłkę do urzędu najlepiej wysłać Pocztą Polską
Powszechnie uważa się, że przy wysyłaniu listu do urzędu liczy się data jego nadania. Stwierdzenie to jest jednak prawdziwe tylko w połowie. Data nadania ma znaczenie, jeśli korzystamy z usług Poczty Polskiej. Gdy przesyłka zostanie wysłana za pośrednictwem innego operatora, znaczenie będzie miał dopiero dzień, w którym list dotrze do urzędu. Może się niestety okazać, że będzie za późno.

2016-08-22

Podatki 2017: Sektor MSP z większymi możliwościami odliczania kosztów

Podatki 2017: Sektor MSP z większymi możliwościami odliczania kosztów
Lista kosztów kwalifikowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie poszerzona o koszty związane z uzyskaniem patentu – wynika z projektu ustawy mającej wesprzeć działalność innowacyjną polskich firm. Projekt ustawy został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2017 r.

2016-07-01

Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny już od jutra

Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny już od jutra
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Najprościej rzecz ujmując, taka struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym.

2016-06-17

Trybunał UE zgadza się na opodatkowanie majątku likwidowanych firm

Trybunał UE zgadza się na opodatkowanie majątku likwidowanych firm

Jeżeli podatnik zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej, państwa członkowskie mogą opodatkować posiadany przez niego jeszcze w tym momencie majątek przedsiębiorstwa – wynika z wydanego w czwartek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przedłużenie terminu zwrotu VAT. Ważny wyrok WSA

Przedłużenie terminu zwrotu VAT. Ważny wyrok WSA
Z uzasadnienia: O ile procedura dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku jest dopuszczalna, a jej celem jest przede wszystkim ochrona interesów budżetowych (Skarbu Państwa), które mogły ucierpieć wskutek prób wyłudzenia nienależnych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym, to nie może być ona stosowana w sposób, który prowadziłby do systematycznego podważania prawa do odliczenia VAT.

vat,zwrot

2016-06-15

Zmiany podatkowe ze stycznia 2015 roku dotyczą także jednostek publicznych

Zmiany podatkowe ze stycznia 2015 roku dotyczą także jednostek publicznych
Wraz z początkiem 2015 roku zmienia się zakres obowiązków płatników podatków dochodowych, do których zaliczają się także jednostki publiczne. Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku kontaktowania się z urzędem skarbowym przy zastosowaniu systemów elektronicznych. Jednostki sektora budżetowego powinny także zwrócić uwagę na nowe regulacje dotyczące przychodów ich pracowników, które wpływają na zasady naliczania i odprowadzania zaliczek.

2016-05-23

Ubezwłasnowolnienie a intencje wnioskodawcy

Ubezwłasnowolnienie a intencje wnioskodawcy
Pojęcie ubezwłasnowolnienia nierozerwalnie wiąże się ze zdolnością do czynności prawnych. Ta, w odróżnieniu od zdolności prawnej, którą nabywamy z chwilą urodzenia powstaje z wraz z osiągnięciem pełnoletności. Jednak ograniczoną zdolność do czynności prawnych nabywa się wraz z ukończeniem 13 roku życia. Osoby ubezwłasnowolnione odznaczają się właśnie ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, lub całkowitym jej pozbawieniam. Kodeks cywilny wyróżnia ubezwłasnowolnienie całkowite i ograniczone.